Programma

Tijdens de hoofdevenementen en podia zal het programma van de Dag van de Katholieken door twee cruciale onderwerpen gekenmerkt worden: de toekomst van de geloven en kerk alsook de toekomst van het maatschappij. Prominente gasten uit politiek, kerk, media, cultuur en sport worden over de verantwoordelijkheid van de christenen t. a. v. deze onderwerpen spreken. De discussies zijn uiteraard toegangelijk voor het publiek.

Naast deze twee grote onderwerpen worden aan verschillende plekken ook de levenswerelden en vragen van jongeren, families en in het bijzonder van vrouwen en mannen centraal gesteld. Evenzo zijn er evenementen die zich bezig houden met spiritualiteit, oecumene, Eine Welt, liturgie en kerkmuziek. Vooral zal het ook in twee centrums om christelijk-joodse alsook christelijk-islamitische dialoog gaan.

Een attractieve cultuurprogramma in de straten van Münster op prominente plekken en stages in de binnenstadt zal talrijke dagengasten uit de regio aantrekken. Een belangrijke onderdeeel van de vijfdaagse evenement zullen vooral ook geestelijke inhouden zijn: Er zullen grote en kleine kerkdiensten plaatsvinden, dagen- en urengebeden evenals bijbelsgesprekken. Elke avond nodigen verschillende kunstenaars de bezeokers voor culturele events uit. Zijn toppertje en afsluiting vindt de Dag van de Katholieken tijdens de principale kerkdienst op zondag.


De Kerkmijl (Kirchenmeile)

Traditioneel is de kerkmijl van de Dag van de Katholieken een plek waar kerkelijke organisaties, initiatieven, verenigingen en verbanden samen met oecumenischen partnerorganisaties de diversiteit van de Duitse katholicisme en van het leven in de Duitse kerk presenteren. In Münster wordt de kermijl uit kleine tenten bestaan en onder de vrije hemel plaatsvinden. Bezoekers kunnen daar donderdag t/m zaterdag langskomen.

Diese Seite teilen