Over de Dag van de Katholieken

De 101e Duitse Dag van de Katholieken vindt 09 t/m 13 mei 2018 in Münster plaats. Organisator is het Centraal Comité van de Duitse Katholieken (Zentralkomitee der deutschen Katholiken – ZdK) dat in samenwerking met het bisdom Münster een breed programma zal uitwerken, voor jongeren en volwassenen, gehandicapten, families en senioren, voor gelovige en niet gelovige mensen ofwel mensen van verschillend geloof. Duizend mensen uit Duitsland en van over de hele wereld komen tijdens de Dag van de Katholiken langs.

Doe mee bij de 101e Duitse Dag van de Katholieken in Münster en ervaar het zelf!

De Dag van de Katholieken – achtergrondinformatie

Katholikentage, Duitse Dagen van de Katholieken, zijn grote evenementen met jarenlange traditie. Ontstaan uit een katholieke vreemdelingsbeweging in het jaar 1848 verzamelen katholieken en gelovige van andere religies sinds meer dan 170 jaren voor dialoog. Eerst vonden de Dagen van de Katholieken jaarlijks plaats, sinds 1950 dan om de twee jaar.

Het Centraal Comité van de Duitse Katholieken als de hoogste represenatieve associatie van de katholieke leden in Duitsland staat als organisatie achter de Dag van de Katholieken. Om de twee jaar wordt een andere bisdom partner van de Zdk en noodigt tienduizende katholieken en gelovige van alle godsdiensten en alle religies voor vijf dagen uit om samen te bidden, te discuteren en te vieren.

De bezoekers ervaren een breed programma met verschillende eventsformaten: van een godsdienstplechtigheid over kleine en grote podia, gebeden, werkplaatsen tot concerten, exposities en toneelwezen. Met veel binnen- en buitenstadse evenementen trekken de Dagen van de Katholieken ook vele dagbezoekers uit de regio en van verder weg aan.

De Dagen van de Katholieken zijn communicatief en strijdlustig, bont en divers, ernstig en vrolijk, geestelijk en politiek. Iedereen is uitgenoodigd: gelovige mensen, voorstanders van andere religies en belijdenissen alsook mensen die alleen maar in de christelijke geloven en kerkelijke activiteiten geïnteresseerd zijn.

Dagen van de Katholieken zijn een spiegelbeeld van het kerkse leven: ze brengen mensen van alle generaties en uit alle delen van Duitsland bijeen. Voor de deelnemers staat de geloof in de gemeenschap als iets levendigs te ervaren centraal, de toekomst actief te kunnen creëren voorop en ook nieuwe kracht voor het alledagsleven te putten.

Tergelijkertijd zijn de Dagen van de Katholieken een plek waar zich katholieken de politieke en maatschappelijke uitdagingen van hun tijd kunnen stellen en naar wegen zoeken de wereld vanuit hun geloven te vormen.

Jubileum

Als u wilt, kijk eens online op onze Duitstalige jubileumspagina van de 100e Duitse Dag van de Katholiken in Leipzig.

Diese Seite teilen