Kernspruek

Elke Dag van de Katholieken volgt een kernspreuk waar zich de organisators aan oriënteren.

De 101e Duitse Dag van de Katholieken in Münster 2018 staat onder de kernspreuk "Zoek vrede" afkomstig uit Psalm 34. Thomas Söding, professor Nieuwe testament aan de Universiteit Bochum, heeft zich bezig gehouden met de bijbelse bases van deze tekst.

Wie zoekt de vrede?

"Stel dat er op een mededelingbord in een instituut van de Universiteit Münster een papiertje vastgemaakt is waarop staat 'zoek vrede'- naast andere blaadjes zoals 'zoek woning' of 'zoek baantje tijdens de collegevrije periode'. Wie had dit papiertje 'zoek vrede' kunnen schrijven?", vraagt Thomas Söding – en geeft verschillende antwoorden: van de uit Syrië gevluchte vrouw tot de langstudeerende die alle hoop heeft verloren.

De kernspreuk van de Dag van de Katholieken in Münster is voor Thomas Söding dus "imperatief en hulpkreet" – en heet van de naald. Er is op dit moment geen belangrijker onderwerp in het publieke debat over religie dan het probleem van geweld, schrijft Söding – en Münster biedt zich als plek van de eedaflegging van de Vrede na de Dertigjarige Oorlog – naast Osnabrück – heel goed aan om deze discussie te voeren.

Ieder mens kijkt naar vrede uit. Sinds duizenden jaren en in vele culturen mocht de denkbaar korteste formule voor een welkomstgroet de vredesgroet zijn: "Pax- Shalom- Salam. In de bijbel kom je geen formulering zo vaak tegen als 'vrede zij met jou' of 'vrede zij met u'", aldus Söding.

Vrede met god en vrede met de wereld

De Psalm 34, waaruit de kernspreuk is afkomstig, wordt David toegeschreven: "Mijd het kwaad en doe het goede; zoek vrede en joeg hem na." Hij wordt ook op andere passages van de bijbel geciteerd. Zoals in de Eerste brief van Petrus, waar hij een kerk zal aanmoedigen die zich veelvuldige afkeuring blootgesteld ziet (1 Petr 3:11).

Uit beide tekstpassages redeneert Thomas Söding: "De Psalm is hoopgevend want vrede is geen illusie, maar een mogelijkheid, een beloofde, een kado, een taak. De brief pleit ervoor dat de kerk haar roeping herkent een vredeszone te zjn en een vredesmissie te starten." Het gaat in alle twee de tekstpassages om vrede met god, vrede met anderen en vrede met zich zelf te sluiten. De Dag van de Katholieken moet vredestichter sterken, maar ook vragen aan de idealen van vrede stellen: "Welke oorlogen moeten beëindigt zijn? Welke vredesplannen kunnen worden gevormdt? Wie is op zoek naar vrede?"

Tergelijkertijd heeft de Dag van de Katholieken de kans dat "zoek vrede" als een christelijk programmawoord te visualiseren. Volgens de bijbel is "het zoeken naar vrede ook het zoeken naar god – en andersom", schrijft Thomas Söding. "De uitdaging van tegenwoordig is het zoeken sterk te maken dat steeds intensiever wordt, hoe dieper de vrede van god wordt gevoeld."

De hele tekst van Thomas Söding kunt u hier vinden voor download.

Diese Seite teilen