Gebed

Heer, onze god, we zoeken vrede:
Voor de wereld en Europa, voor onze land en
de maatschappij, waarin we leven.
We zoeken vrede met en in je schepping,
tussen de religies en de belijdenissen, in onze
kerken en in onze gemeentes.
We zoeken vrede met en in jou.

We zien
onvrede, oorlog en gevechten,
de uitbuiting van de aarde,
religieuze geweld en fanatieke haat.

We ervaren
schendingen en crisissen,
ziektes, verdriet en dood.

We zien
dat de wereld jou kan vergeten
en ervaren toch altijd weer een signaal
van jou nabijheid, van jou leven en van jou vrede.

Dankbaar zijn we jou voor alle
die aan een vreedzame en solidaire wereld meedoen,
die een menswaardige en eerlijke toekomst zoeken,
die zich voor een verzoende maatschappij inzetten,
die voor dialogen tussen de religies instaan.

Dankbaar zijn we jou voor alle
die ons het fortuin van gelukte relaties schenken,
die onze haarten en zielen vrede geven,
die aan ons geloven, die van je houden, jou betuigen,
die onze vertrouwen op jou en jou nabijheid sterken.

Dankbaar zijn we jou vooral
dat je ons jou zoon Jezus Christus heeft geschenkt.
Hij is onze vrede.
Door hem en met hem kunnen wij vredestichter zijn.

Met hem en alle die bidden uit het volk Israël spreken we:
"Wie is de mens die van het leven houdt en goede dagen
wenst te zien? Mijd het kwaad en doe het goede;
zoek vrede en joeg hem na!"
Zo laat ons mensen worden die van het leven
houden en de vreden zoeken. Amen.

Bisschop Dr. Felix Genn

Diese Seite teilen